Privacy- & Cookiebeleid Twisted Pixels

Ons domein is: www.twistedpixels.nl

Inleiding

Bij gebruik van onze website kunnen wij, Twisted Pixels, informatie van u verzamelen. Denk hierbij uitsluitend aan de bezoekersgegevens van onze website(s).

In dit Privacy- & Cookybeleid leest u hoe wij omgaan met u informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden we die gebruiken.

Verwerking door Twisted Pixels

Omdat Twisted Pixels geen persoonsgegevens verzamelt en onze statistische gegevens vanuit de bezoekers van onze websites niet ter herleiden zijn tot een individueel persoon, is dit privacy- en cookiebeleid uitsluitend van toepassing op de verwerking van deze statistische gegevens door Twisted Pixels . De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Twisted Pixels .

Contact

Met dit Privacy- & Cookiebeleid willen we u inzicht geven op de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document of over de verwerking van onze statistische gegevens, dan kunt u die stellen per e-mail via privacy@twistedpixels.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

U bent in zijn geheel niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw voor ons relevante persoonsgegevens wilt verstrekken of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het verstrekken van bepaalde gegevens noodzakelijk.

Grofweg zijn er slechts twee manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

Afname van diensten (fotoshoots): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam en telefoonnummer (in geval dat direct contact opgenomen dient te worden), email adres (in geval van digitale communicatie) en de kennis dat u van een specifieke dienst gebruik maakt;

Gebruik van onze (mobiele) website: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) website, zoals de bezochte pagina’s. Echter, deze statistische gegevens zijn geenszins tot u als individu te herleiden.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (statistieken). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst aangaande het doen van een fotoshoot
  • indien van toepassing om de betaalde dienst te kunnen factureren. Financiële gegevens worden nooit ergens gepubliceerd en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld. Wanneer betaling uitblijft voor onze diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau
  • om u een elektronische boodschap toe te kunnen sturen
  • om onze (mobiele) website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan

Wij bewaren uw (persoons)gegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies uitsluitend voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op onze website worden bezocht;

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies op onze website niet (correct) werken. Wij delen op geen enkele manier de via cookies verzamelde surfgegevens.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verzameling van statistische website-gegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan technische maatregelen (zoals toegangscontrole tot onze website, en zeer gelimiteerde groep van medewerkers die toegang hebben tot de statistische gegevens, enzovoorts).

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw (persoons)gegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via privacy@twistedpixels.nl.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan via privacy@twistedpixels.nl.

Wijziging van het privacy- & cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 22 september 2022.

Ons website-adres is: https://www.twistedpixels.nl